Välkommen till

Rungnapha Restauranger AB

 

 
Rungnapha Restauranger AB bildades sommaren 2011 och äger och driver restaurangerna Thai Amari, Thai Korat och Thai Rung. Bolaget är ett renodlat familjeföretag som ägs till lika delar av Rungnapha och Bernt Santesson. Se ägare Bernt är VD i bolaget och svarar för bolagets administration. Det operativa på restaurangerna sköts av nästa generation i familjen och där är även 3:e generationen på väg in.

Företaget har sitt ursprung i den gamla enskilda firman Rungnapha Restaurang som drev restaurangerna tidigare och som bildades 1997. Bolaget bildades för att verksamheten var alltför stor för att drivas i företagsformen enskild firma.

Företaget försöker värna om miljön genom att vara så effektiv och rationell som möjligt och utnyttjar tekniken så långt som möjligt, t.ex. har vi slutat med att hantera leverantörsfakturor på papper. Där vill vi numer bara ha fakturor på e-post i pdf-format. Likaså försöker vi sköta all korrespondens per e-post där det är möjligt. Dock har vissa myndigheter och organisationer inte kommit så långt på den fronten så en del onödigt papper blir det i alla fall.

Vår affärsidé att laga traditionell Thailändsk mat med så mycket ursprunglig styrka och smak som möjligt och vi vill undvika att försvenska den underbara Thailändska maten.

Ni är hjärtligt välkomna till någon av våra restauranger.