Ägare

Rungnapha Santesson

Rungnapha, som är gift med Bernt sedan 1988, kom till Sverige 1987. Första tiden arbetade hon som så många andra invandrare utan språkkunskaper som lokalvårdare för att sen arbeta på olika Thairestauranger under ett par år. Under åren 1993 till 1997 arbetade hon som hotellvärdinna på Fågelbro Hus i Stockholms skärgård. I samband med att hon startade Thai Amari som drog igång 1997 slutade hon på Fågelbro för att stötta ungdomarna på den restaurangen.

 

 

Bernt Santesson

Bernt har varit egen företagare i stort sett hela livet. Efter ingenjörsexamen 1965 och avslutad militärtjänstgöring som underofficer 1966 började han i faderns golvföretag. Sedan startade han grossiströrelse inom golvbranschen för att därefter starta ett IT-företag som bl.a. sålde mobiltelefoner när detta var i sin linda samt utvecklade och sålde datorsystem anpassade för hantverksbranschen i allmänhet och golvfackhandlare i synnerhet. Denna verksamhet såldes 2003 och Bernt har sedan dess enbart skött restaurangernas administration. Bernt är numer ålderspensionär och försöker minska arbetsuppgifterna allt eftersom de kan tas över av andra.